Disclaimer praktijk Reach Inner Awareness

tekst terms of service | disclaimer

Disclaimer voor www.kinesiologieria.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.kinesiologieria.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Reach Inner Awareness. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Reach Inner Awareness is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Reach Inner Awareness. Het meeste beeldmateriaal komt uit de eigen privécollectie van Reach Inner Awareness en mag dus niet zonder toestemming worden gebruikt. Het overige beeldmateriaal komt van de collectie van Pixabay en daarvoor gelden de Pixabay voorwaarden.

Hyperlinks

Reach Inner Awareness biedt hyperlinks naar internetsites van derden aan. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Reach Inner Awareness aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke hyperlinks/internetsites.

Aansprakelijkheid

Praktijk Reach Inner Awareness sluit elke vorm van aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik, de inhoud en de informatie van deze website. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de gebruiker zich akkoord met deze disclaimer.

Praktijk Reach Inner Awareness is beveiligd met het zogenaamde SSL-certificaat, het slotje en de ‘https’ aanduiding in de URL geven dit aan. Dit houdt in dat vertrouwelijke informatie versleuteld wordt verzonden

Adviezen

In de praktijk worden behandelingen toegepast, die niet tot het terrein van de reguliere westerse geneeskunde behoren. Er kunnen bloesemremedies, voedingssupplementen of andere natuurgeneeskundige producten worden geadviseerd en eventueel versterkt, die niet, zoals de westerse reguliere geneesmiddelen, door de farmaceutische industrie worden geleverd. Dit betekent dat ze niet van overheidswege zijn getoetst. De verantwoordelijkheid voor gebruik van deze middelen en therapieën berust dan ook bij de cliënt. Bloesemremedies zijn natuurlijke middelen. Het gebruik hiervan is voor eigen risico. De therapie en de daarbij verstrekte bloesemremedies zijn geen vervanging van de reguliere gezondheidszorg. Het consulteren van je (behandelend) arts blijft onverkort noodzakelijk.

Cookie statement

 www.kinesiologieria.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies, plus analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics).

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op u harde schijf of in het geheugen van uw computer. Ze zijn gekoppeld aan de webbrowser (Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc.). op de computer waarmee u een website bezoekt.

Wat doet een cookie?  

Cookies kunnen worden gebruikt om uw persoonlijke voorkeuren op te slaan, om te onthouden welke producten u bewaard in het winkelmandje van een webshop, of om sneller te laten inloggen op een website door u gebruikersnaam te onthouden en alvast in te vullen. Ook kunnen cookies gebruikt worden om statistieken te verzamelen over het bezoek aan een website. Daarmee kunnen bedrijven nagaan welke onderdelen van een website vaak of juist weinig worden bezocht. Ook kan daarmee worden vastgelegd met welke webbrowser een website vaak wordt bezocht enz. aan de hand van die gegevens kunnen websites verder verbeterd worden en kan de content beter worden afgestemd op de bezoekers.

Weten websites door cookies wie ik ben?

Nee, cookies worden opgeslagen in de webbrowser van de computer en zijn niet gekoppeld aan u persoonlijk. Met cookies kunnen websites dus alleen de computer herkennen en niet de gebruiker die erachter zit. cookies kunnen ook niet worden gebruikt om u persoonlijke gegevens te achterhalen. Cookies houden dus ook geen enkel verband met ongewenste verkooptelefoontjes, spam of virussen.

Hoe gebruikt www.kinesiologieria.nl cookies?

www.kinesiologieria.nl gebruikt alleen cookies voor het registeren van het websitebezoek (Google Analytics). Met behulp van de geregistreerde gegeven probeer ik de website te optimaliseren.

Wijzigingen

Reach Inner Awareness behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van